Bioresonantie

Bicom
De Bicom bioresonantie-therapie is een specifiek diagnose en therapiesystematiek waarmee de geneeskunde een nieuwe weg is ingeslagen. De basis van de bioresonantietherapie berust op de nieuwste ontwikkelingen en inzichten uit de biofysica. Biofysica is de wetenschap dat het hele lichaam bestaat uit cellen, die trillen op bepaalde frequenties en daardoor met elkaar in verbinding staan. Onderzoek hierin heeft op vele terreinen tot onverwachte technologische ontwikkelingen geleid. Bij de Bicom bioresonantie-therapie worden deze principes sinds vele jaren met groot succes toegepast. Met het Bicom systeem kan in veel gevallen de werkelijke en vaak verborgen oorzaken van een ziekte ontdekt worden.

De oorzaak van de klachten
Met een specifieke, pijnloze test kan de therapeut uitzoeken of er een allergie of onverdraagzaamheid bestaat voor bepaalde stoffen (o.a. voedingsmiddelen) en/of bepaalde organen verzwakt zijn, dan wel of er gifstoffen in het lichaam zijn die een negatieve invloed hebben. Zo kan in veel gevallen de verborgen oorzaak van de ziekte worden opgespoord.


Tafel
Hoe werkt bioresonantie?
Bioresonantie maakt onder andere gebruik van de elektro-magnetische trillingen van de patient zelf. De zwakke elektro-magnetische trillingen ontstaan door chemische processen in de cellen. De elektro-magnetische signalen, die in en om het lichaam aanwezig zijn, kunnen met behulp van electrodes worden opgevangen, via een kabel met een apparaat worden verbonden, daar worden gefilterd, versterkt of tegengekoppeld, en daarna naar de patiënt worden teruggestuurd, meestal via een draadspoel in de rugzitting van de behandelstoel. In het apparaat worden door een filter de harmonische en disharmonische trillingen van elkaar gescheiden. Harmonische wordt beschouwd als gezondheidbevorderend, disharmonisch als schadelijk. De harmonische trillingen worden versterkt of verzwakt teruggeven, de disharmonische trillingen kunnen elektronisch in hun spiegelbeeld (180 graden fasedraaiing) worden teruggekoppeld.
Bij de behandeling met het Bicom apparaat worden dus uit de ultra fijne lichaamseigen signalen precies die passende therapietrillingen gevormd die gericht de positieve energieën stimuleren en de ziekmakende tegenkoppelen. Inmiddels is wetenschappelijk vastgesteld dat ons DNA zich kan gedragen als een opgerolde antenne die gevoelig is voor laagfrequente elektromagnetische velden.
Voor de meeste mensen is het een prachtig, maar vooral wazig verhaal. Maar wat nu als het vat overloopt?


vat
Als het vat overloopt.
Tegenwoordig worden wij steeds meer blootgesteld aan belastende invloeden. Zo zijn er chemische toevoegingen aan onze levensmiddelen en frisdranken.
Denk ook aan mobiele telefoons, zendmasten en computers met draadloze netwerken.
Ook komen ontelbare chemische substanties terecht in het milieu via bouwmaterialen en de land- en tuinbouw. En dan hebben we het nog niet eens over de chemische ingrediënten van medicijnen uit de mens- en diergeneeskunde. Sommige substanties bereiken inmiddels het grond- en drinkwater.
Vroeg of laat is er de druppel die de emmer doet overlopen. Dit tekent zich af in de vorm van aandoeningen variërend van vage klachten of depressiviteit tot chronische vermoeidheid en ernstige lichamelijke problemen.
Interessant is, dat bij patiënten met hetzelfde ziektebeeld, bijvoorbeeld migraine, meestal volkomen verschillende oorzaken vastgesteld worden. Helaas is het met de gebruikelijke reguliere methoden vaak niet mogelijk achter deze verschillende en individuele oorzaken te komen.
Hoge en chronische belasting kunnen het zelfgenezend vermogen van het lichaam overbelasten. Het lichaam heeft een groot zelfgenezend vermogen. Het bezit een ingenieus regulatiesysteem, waardoor het lichaam in staat is lichaamsvreemde stoffen naar buiten te werken. Wanneer er echter sprake is van een langdurige, hoge belasting kan het zijn dat het regulatiesysteem te kort schiet of zelfs het eigen zelfgenezende vermogen geheel blokkeert.

De gevonden belastingen kunnen worden behandeld met een passend frequentiespectrum.
Tijdens de therapie worden storende lichaamseigen frequentiepatronen door de BICOM omgezet tot therapeutische signalen, die vervolgens via elektroden aan de cliënt worden teruggegeven. De lichaamseigen regulatie kan door de BICOM bioresonantie methode effectief gestimuleerd worden. Zo worden belastende frequentiepatronen gereduceerd en kunnen onderliggende oorzaken van ziekten door het regulatiesysteem van het lichaam geëlimineerd worden. Opgeslagen belastende stoffen worden vrijgemaakt en uitgescheiden door de uitscheidingsorganen. Het zelfgenezend vermogen wordt weer hersteld.

De Bioresonantie therapie
De BICOM bioresonantietherapie is zeer effectief als het gaat om het behandelen van acute (bijvoorbeeld hooikoorts) en chronische allergieën. Ook aandoeningen van de interne organen zoals maag, darm, lever en gal zijn goed te behandelen.
Tevens is de BICOM-therapie effectief bij huidklachten, longaandoeningen, pijnklachten (bijvoorbeeld migraine), problemen met weerstand, chronische vermoeidheid, reumatische klachten, K.N.O. problemen, kinderziekten, de gevolgen van inentingen, sportletsels, blessures of het opheffen van energetische blokkaden.
Bovendien kan de BICOM resonantie therapie effectief worden ingezet bij afvallen, stoppen met roken of andere verslavingen.